Wat is Link Juice

Link juice is jargon dat wordt gebruikt om te beschrijven en te meten hoeveel kracht een backlink doorgeeft aan een andere site en deze dus versterkt.

Als een website naar een andere verwijst met een link (DoFollow), geeft deze tot op zekere hoogte zijn positieve eigenschappen door (bijv. PageRank, TrustRank) en geeft daarom een aanbeveling vanuit het oogpunt van de zoekmachine. Hoe meer link juice er stroomt van een link naar een gelinkte site, hoe nadrukkelijker deze aanbeveling is.

Externe en internelink juice wordt onderscheiden tussen:

  • Internal link juice is de linkkracht die door interne links wordt doorgegeven aan andere interne subpagina’s.

Hierbij is het belangrijk om het aantal interne links op een site te noteren. Hoe meer links er zijn, hoe minder link juice er per link wordt doorgegeven. Met de gerichte verspreiding van link juice kunnen de pagina’s die het belangrijkst zijn voor de websitebeheerder worden versterkt (bijv. categoriepagina’s).

Link juice als SEO-invloed factor

Binnen zoekmachine optimalisatie (SEO) behoren backlink profiel en TrustRank tot de belangrijkste factoren als het gaat om link juice, aangezien de hoeveelheid link juice belangrijk is voor het linkprofiel van een site:

Hoe sterker de linkende sites zijn in termen van hun TrustRank, des te meer link juice stroomt er van hen naar de sites waarnaar ze linken. Over het algemeen gaan talrijke links (DoFollowNoFollow) van een site naar verschillende andere sites.

Zo analyseer je je linkprofiel

De inkomende links (backlink profiel) en de link juice die uw website doorgeeft, moeten altijd worden gecontroleerd. Een doordachte en langetermijnplanning van de backlink structuur zowel wat betreft de kwantiteit van backlinks als de kwaliteit ervan kan grote voordelen opleveren voor de positionering in de zoekresultaten van Google .

Je analyseert de linkstructuur met data gedreven softwareoplossingen zoals de Searchmetrics Suite . Aan de overzichtszijde kan zo’n overzicht van alle belangrijke kenmerken van de opbouw van het backlink profiel worden verkregen. Hier kunt u niet alleen leren welke links naar een site komen en welke eruit gaan, maar ook hoe de relatie tussen links met de kenmerken “DoFollow” en ” NoFollow ” zich afspeelt. Met de grafische weergave van veranderingen in de backlink structuur wordt ook het succes en falen van maatregelen die een wijziging in het backlink profiel met zich mee kan brengen zichtbaar gemaakt.

De distributie van de link juice gebeurt volgens een eenvoudig principe: De link juice is correct en eerlijk verdeeld: elke site krijgt net zo veel of zo weinig als de andere. Het aandeel dat een individuele gelinkte site ontvangt van de link juice van de linkende site is omgekeerd evenredig met het totale aantal gelinkte sites – hoe meer sites er in totaal zijn gelinkt, hoe minder link juice er voor elke individuele site stroomt.

Het principe van link juice werkt over het algemeen onder de premisse van geven en nemen – aangezien de hoeveelheid link juice die een site zelf kan doorgeven, stijgt met de hoeveelheid link juice die hij zelf van andere sites ontvangt.

Voor de analyse en optimalisatie van de interne linkstructuur, en het daarbij behorende voordeel, is er Searchmetrics Link Optimization. Hier kunnen gebroken links , dat verspilde linksap, beter worden opgeruimd. Optimalisatiepotentieel wordt herkend en kan beter benut worden met een efficiëntere linkdistributie.

Hoe zorg je ervoor dat link juice op de juiste plek stroomt?

Vroeger was het mogelijk om bewust gebruik te maken van “DoFollow” en “NoFollow” attributen voor link sculpting (ook bekend als PageRank sculpting), dwz de bewuste controle van de link juice flow. Terwijl de hele link juice naar de belangrijke sites werd geleid, kon de stroom eenvoudig worden gestopt voor de minder belangrijke sites. In 2009 veranderde Google de interpretatie van het attribuut “NoFollow” zodanig dat PageRank-sculpting niet langer mogelijk was. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een verstandige opbouw van het backlink profiel. Met behulp van interne links kan bijvoorbeeld link juice onder sites worden verspreid, zodat belangrijke sites worden benadrukt.

Penguin-update – de link juice killer

Als maatregel tegen webspam heeft Google in april 2012 de Penguin-update uitgerold, toen ook wel bekend als de “webspam-update” of “slechte SEO-update”. Het doel van deze reeks Google-updates was om onterechte rankings van sites uit de zoekresultaten te bannen. Degenen die zich bezighielden met spam door bijvoorbeeld keyword stuffing, link-schema’s of cloaking , konden verwachten dat hun domein gestraft zou worden.

Met zijn richtlijnen voor webmasters stelt Google duidelijke regels vast die webmasters moeten handhaven om spammaatregelen en straffen te vermijden. Dit omvat links die onnatuurlijk lijken, bijvoorbeeld die zijn gemaakt door de volgende factoren:

  • Keyword stuffing: een zoekwoorddichtheid die te hoog is vanwege de overoptimalisatie van een zoekwoord;
  • Linkaankoop, linkuitwisseling : onnatuurlijk omdat er geen linkaanbeveling is door een gebruiker;
  • Link/ankertekst: Onnatuurlijke opeenstapeling van gekoppelde zoekwoorden (geldzoekwoorden);
  • Snelgroeiend linkprofiel : onnatuurlijke linkgroei op sites die slechts minimale links hebben ontvangen en plotseling een verhoogde linkgroei vertonen;
  • Cloaking: Bezoekers en de crawlers van zoekmachines krijgen verschillende versies van de site te zien;
  • Relevantie van het onderwerp: links van niet-relevante sites (bijv. een link over het onderwerp “autoverzekering” wordt als onnatuurlijk beschouwd op een website met het onderwerp “kindermode”);
  • Negatieve linkomgeving: bijv. links over het onderwerp wedden, pornografie, poker etc.;
  • Inferieure backlinks: Links van gestrafte domeinen en linkfarms, footerlinks, commentaarspam, blogspam, webdirectories enz.

Met de introductie van de Penguin 1.0-update en de daaropvolgende aanpassingen tot Penguin 4.0 in het najaar van 2016 is link juice gerelativeerd. Links die vóór de update als een echte linkaanbeveling werden beschouwd en link juice werden doorgegeven, werden gedevalueerd en kregen zelfs een negatieve waarde. In Duitsland werd ongeveer 3% van alle zoekopdrachten, met name op de eerste pagina van Google, beïnvloed in het zichtbare deel van de update. Omdat wat voorheen nog steeds positief was, werd link juice toen een grote bron van gevaar voor websites, wat inhield dat de webmaster deze gevaarlijke links moest verwijderen door de link te ontmantelen. Daarom is het tegenwoordig des te belangrijker dat er een schoon en natuurlijk linkprofiel wordt bijgehouden.

Liudmyla Webdesign

Comment
Name
Email